Archive for the Category » hrady «

Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Hrady nejsou typickým prvkem v okolní krajině,  přesto v nevelké vzdálenosti se nachází jedna z perel středověké architektury na našem území – hrad Pernštejn. Četnější tak jsou hradní zříceniny řady menších sídel  roztroušené v krajině, obklopené lesy. Jejich malá známost a „ukrytí“ v přírodě před návaly návštěvníků je příležitostí pro klidné výlety, při kterých lze objevit řadu romantických míst.

Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Mohutný a působivý hrad se vypíná na kopci nad městečkem Nedvědice. Hrad, který byl východiskem a základnou skvělého vzestupu mocného rodu pánů z Pernštejna, vznikl v polovině 13. století a byl přebudován a rozšiřován až do poloviny 16. století. Tato pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena pozdějšími přestavbami a je ojedinělým dokladem organických přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční reprezentativní sídlo, neztrácející nic na obranyschopnosti. Pozdně gotické opevnění se řadí k největším v českých zemích.Vzdálenost :  43 km, Nedvědice, okr. Brno venkov

Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

                                                                                                                                                                    Jeden z nejmohutnějších českých hradů založený na počátku 14. století. Na poč.16. stol. přestavěn do pozdně gotické podoby. Hrad byl částečně pobořen před koncem třicetileté války, nebyl však v následujících staletích zcela opuštěn a tak začal pustnout až po požáru roku 1869. Opravy se jeho část dočkala až v druhé polovině 20. století, zbytek byl zabezpečen proti zřícení.
Lipnice patřila ke špičkovým a rozsahem velkým šlechtickým hradům, v domku pod hradem psal J. Hašek své světově proslulé Příhody dobrého vojáka Švejka.


Vzdálenost :  52 km, Lipnice, okr. Havlíčkův Brod

Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Dobře dochovaný původně gotický, středověký manský hrad, částečně přestavěný na raně barokní zámek s pozdějšími romantickými úpravami. Nazván po rozsáhlém skalisku na němž byl vystavěn. Na hradě jsou expozice jednostopých motorových vozidel a muzeum Mezinárodní motocyklové federace.


Vzdálenost :    86 km, Kámen, okr. Pelhřimov

Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Ledečský hrad stojí na skalním ostrohu, pod nímž protéká řeka Sázava. Svým raně gotickým jádrem (východní palác, zbytky parkánu) náleží k nejstarším šlechtickým sídlům, stavěným v polovině 13. století. Hrad byl postupně přistavován goticky, renesančně a barokně až do dnešní podoby.

Vzdálenost :     72 km, Ledeč n.S., okr.Havlíčkův Brod
Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Gotický strážný hrad postavený v 1. polovině 14. století, z té doby dochovaná sedmiboká věž veřejnosti přístupná. Ve 2. polovině 16. století hrad přestavěn na lovecký zámeček s oborou. V roce 1915 z části vyhořel, v 50 letech byl rekonstruován pro účely muzejních expozic. Byl postaven na skalnatém vršku uprostřed lesního komplexu Jihlavských vrchů.
V  červnu 1915 po úderu blesku hrad z větší části vyhořel a postupně se stával zříceninou. Rozsáhlé rekonstrukční a adaptační práce probíhaly na hradě postupně v letech 1956 – 1982.


Vzdálenost :    61 km, Telč, okr. Jihlava

Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Zřícenina  hradu se nachází na vrcholu protáhlého kopce asi 10 kilometrů severně od známého hradu Pernštejna. Jádro hradu vzniklo pravděpodobně v období kolem roku 1300. Skalnatý hřbet nabízel dobré podmínky pro obranu. Husitské války mu  přinesly zkázu. Páni z Pernštejna však Zubštejn obnovili a někteří členové rodu v něm sídlili ještě minimálně v první polovině 16. století.


Vzdálenost :  36 km, Lesoňovice, okr. Žďár n.S.

Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Velká zřícenina hradu nad říčkou Brtnicí . Postaven ve 2. pol. 13. stol., po úplné přestavbě v pol. 14. stol. zůstala z původního hradu zachována jen štíhlá hranolová věž, u nás poměrně vzácná. Na přelomu 14. a 15. stol. se stal Rokštejn sídlem loupežné družiny,

 

Vzdálenost : 47 km, Přímělkov, Brtnice, okr.Jihlava

Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Zřícenina gotického hradu z poč. 14. stol. Střežil cestu vedoucí údolím řeky Sázavy od Žďáru nad Sázavou k Německému Brodu. Ze tří stran byl chráněn rybníkem, který napájel uměle vytvořený příkop. Hrad dobyt a poškozen za husitských válek  i poté ale zůstal obyvatelný.  Od r. 1538 se již uvádí jako pustý. Zachovány zbytky zdí, kterým dominují vysoká torza paláce a věže.


Vzdálenost :   18 km, Ronov nad Sázavou, okr.Havlíčkův Brod

Category: hrady  | Comments off
Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Zřícenina rozsáhlého raně gotického hradu nad údolím říčky Bystřice u Bystřice nad Pernštejnem. Založen byl ve 13. stol., patřil ke trojici hradů vystavěných v centru území rodu zubří hlavy – pozdějších Pernštejnů. Přesná doba zániku není známa. Od roku 1403 připomínán již jako pustý. Z hradu byly zachovány zbytky příkopu, věže, hradeb a základového zdiva paláce.


Vzdálenost :   34 km, Vír, okr.Brno venkov

Category: hrady  | Comments off