Sobota, 20 prosince, 2008 | Author:

Mohutný a působivý hrad se vypíná na kopci nad městečkem Nedvědice. Hrad, který byl východiskem a základnou skvělého vzestupu mocného rodu pánů z Pernštejna, vznikl v polovině 13. století a byl přebudován a rozšiřován až do poloviny 16. století. Tato pozdně gotická a raně renesanční podoba hradu nebyla dotčena pozdějšími přestavbami a je ojedinělým dokladem organických přeměn středověké pevnosti na luxusnější renesanční reprezentativní sídlo, neztrácející nic na obranyschopnosti. Pozdně gotické opevnění se řadí k největším v českých zemích.Vzdálenost :  43 km, Nedvědice, okr. Brno venkov

Category: hrady
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.