Archive for the Category » stezky «

Středa, 09 února, 2011 | Author:

plastikyStezka spojuje řadu plastik sochaře M.Olšiaka umístěné v terénu v okolí chalupy na blízkých i vzdálených místech. Plastiky jsou z betonu a pro děti velmi přitažlivé svou fantazií i možností se soch dotýkat. Sochy zobrazují jak reálné, zejména zvířecí motivy ( např. mamut, hroch, rak, sova, želva), tak výtvory pohádkové ( Hamroň, strom ). Do blízkosti některých soch lze přijet i osobním vozem.

 

Vzdálenost výchozího bodu – Hraniční kámen – 500m

Délka :            podle volby trasy 

Trasa :            okolo Pilské nádrže do obce Hamry n.S.

Category: stezky  | Comments off
Úterý, 25 ledna, 2011 | Author:

Stezka obsahuje dva samostatné, ale protínající se vycházkové okruhy.  Vedou v blízkosti dvou velkých vodních ploch (Konvent a Bránský rybník) a bývalého kláštera. Stezka má 10 zastávek s tabulemi obsahujícími popis jednotlivých míst s historií kláštera, potního kostela sv.Jana Nepomuckého na Zelené hoře (UNESCO), živočichy a rostlinami v území stezky. Trasa  prochází i lesním úsekem a evropsky významnou přírodní lokalitou. Je určena především pěším turistům. Na trase stezky jsou zřízeny lávky, dřevěné chodníky, vyhlídky na hladinu rybníka a zastřešená posezení. Cesta není náročná s minimálním převýšením a je velmi dobře dostupná od chalupy Stržanov.

 

Vzdálenost výchozího bodu zámek Žďár 2 km

Délka :            4,7 km, 10 informačních panelů

Trasa :            okolo rybníka Konvent a Bránský, výchozí bod parkoviště u zámku

 

Category: stezky  | Comments off
Neděle, 21 prosince, 2008 | Author:

Okruh vede kolem rybníku Velké Dářko. Stezka má 15 zastávek s tabulemi obsahujícími popis jednotlivých zastávek s doprovodnými ilustracemi popř. mapkami. Naučná trasa  prochází vesměs lesními úseky kolem rybníka. Je určena především pěším turistům, není vhodná pro cykloturisty. Nejvhodnějšími nástupními místy jsou Škrdlovice, Karlov nebo Radostín. Nejlepší je však začít u obce Karlov, kde má stezka začátek v podobě brány bývalé jelení obory. Na trase stezky jsou zřízeny lávky a haťové přechody, přesto mohou být některé úseky při vyšší hladině vody zamokřené.


Vzdálenost výchozího bodu Karlov 5 km

Délka :            9 km, 15 informačních panelů

Trasa :            okolo rybníka Velké Dářko, výchozí bod Škrdlovice-Karlov (brána bývalé obory)

Category: stezky  | Comments off
Neděle, 21 prosince, 2008 | Author:

Stezka vede lesem Šebek asi 1 km západně od obce Dobrá Voda. Vede lesními porosty středem Přírodní památky Šebeň. Stezka je unikátní tím, že je zcela věnována mravenci pospolitému (Formica polyctena). Stezka není okružní, terén je poměrně svažitý. Na území památky je přes 1200 hnízd lesního mravence.


 

Vzdálenost výchozího bodu Dobrá Voda 23 km

Délka :            3 km, 10 informačních panelů

Trasa :            obec Bory

Category: stezky  | Comments off
Neděle, 21 prosince, 2008 | Author:

Stezka vede po klidných místních a účelových komunikacích podél řeky Svratky v překrásném hlubokém údolí přezdívaném také Českomoravské Švýcarsko. Motivem stezky je ochrana a využití vodního bohatství.

 

Vzdálenost výchozího bodu obec Dalečín 40 km

Délka :            16 km, 22 informačních panelů

Trasa :            obec Dalečín – úpravna vody Švařec

Category: stezky  | Comments off
Neděle, 21 prosince, 2008 | Author:

Okruh v délce 5,5 km vede po březích dvou rybníků – Babína a Matějovského. Na trase je 10 zastávek s panely. Stezka seznamuje návštěvníky s faunou a flórou vázanou na okolí těchto dvou rybníků. Na stezce je zřízena ornitologická pozorovatelna a haťové přechody. Stezka se uzavírá u Babínského rybníka, který je malou botanickou zahradou, kde se nachází veškeré typické prvky žďárské flóry.


 

Vzdálenost výchozího bodu Budeč 9 km

Délka :            5,5 km, 10 zastávek

Trasa :            Budeč, Nové Veselí

Category: stezky  | Comments off
Neděle, 21 prosince, 2008 | Author:

Naučná stezka Vás provede přírodou a historií severní části Českomoravské vrchoviny, Žďárskými vrchy s prameništi řek Sázavy a Svratky a rozsáhlými lesy. Rozlehlý hřeben vrcholové části Žďárských vrchů je rozdělen mělkými sedly a vrcholy, které přesahují nadmořskou výšku 8OO m. Na některých vrcholech vznikly na dvojslídných svrateckých ortorulách skalní útvary mrazového původu. Původní bukojedlové lesy byly  z hospodářských důvodů většinou přeměněny na smrkové porosty. Nejrozsáhlejším a nejznámějším ze zbytků původních porostů je prales na Žákově hoře.

Návštěvník si může zvolit ze dvou okruhů, přičemž doba obchůzky jednotlivých okruhů představuje asi dvě hodiny.Vzdálenost výchozího bodu Cikháj 7 km

Délka :            10 km, 12 zastávek

Trasa :            obec Cikháj

Category: stezky  | Comments off
Neděle, 21 prosince, 2008 | Author:

Naučná stezka začíná i končí na parkovišti jihozápadně od obce Mohelno, kde je možní zakoupit si tištěného průvodce. Přímo na začátku naučné stezky stojí mohyla z doby železné připomínající dřívější osídlení. Fakt, že tu lidé žili již od starší doby kamenné, dokládají nálezy pazourkových nástrojů. Naučná stezka má dvě varianty, jarní okruh a podzimní okruh. Obě trasy jsou středně těžké, neboť na nich dochází ke značnému převýšení.

 


 

Vzdálenost výchozího bodu Mohelno 68 km

Délka :            3,3 km, 6 zastávek

Trasa :            obec Mohelno

Category: stezky  | Comments off
Neděle, 21 prosince, 2008 | Author:

Naučná stezka je určená pěším zájemcům o geomorfologické jevy, rostlinstvo a živočišstvo. Středně náročná trasa vede romantickými místy i nalezišti chráněných rostlin a živočichů. Zdejší dramatické skalní útvary jsou oblíbeným cílem horolezců a dravá říčka zajatá v úzkém korytu vytváří nezapomenutelnou podívanou. Začíná u Horního mlýna u Chotěboře a končí v obci Bílek. Trasa vedoucí souběžně s červenou turistickou trasou je značena panely s vysvětlujícími texty.


 

Vzdálenost výchozího bodu Chotěboř 26 km

Délka :            4,5 km, 11 zastávek

Trasa :            Horní mlýn Chotěboř – obec Bílek

Category: stezky  | Comments off
Neděle, 21 prosince, 2008 | Author:

Ve vesnické památkové rezervaci Krátké, místní částí obce Sněžné, se  uchoval jeden z nejhodnotnějších celků lidové architektury, v níž převládá typ malých horských usedlostí. Naučná stezka s celkem 15 zastaveními je zacílena na rodiče s dětmi. Panely s informacemi najdou návštěvníci nejen u památkových objektů, ale také u louky a potoka, a to v turistické sezoně od června do září.

 

 

Vzdálenost výchozího bodu Krátká 21 km

Délka :   3 km. 15 zastávek

Trasa :   místní část Krátká, obec Sněžné

Category: stezky  | Comments off