Úterý, 16 prosince, 2008 | Author:

Typickým  krajinným  prvkem  hřebenů  Žďárských  vrchů  jsou  skalní  rulové  útvary  vzniklé  zvětráváním. Ty jsou i s okolními balvanitými sutěmi chráněny jako přírodní památky. Proto je Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy odedávna vyhledávána jako krajina pro odpočinek a sportovní vyžití. Sportem provozovaným v nejcennějších územích CHKO je horolezectví.  K nejvíce využívaným terénům patří Drátník a Čtyři palice,  bez omezení je možno lézt na Vávrově skalce, Rozštípené  skále a na některých útvarech Devíti skal, Malínské skály  a Milovských Perniček.

Category: skály
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.