Neděle, Prosinec 21st, 2008 | Autor:

Okružní vycházka přírodou s vysvětlivkami na patnácti tabulích. Seznámení s historií městského divadla nebo s místy poličského Liboháje. Zastavení u kříže na Šibeničním vrchu. Část stezky je kolem rybníků a jejich přítoku meandrů v lesnatém porostu. Informuje o historii, současnosti a významu popisovaných míst a zároveň se věnuje ekologickým a sociálním/společenským tématům jako: zdravý pohyb a jeho účinek na člověka, význam stromu, vody…

Vhodná pro: pěší/cyklisty/děti

Vzdálenost výchozího bodu Polička   41 km

Délka :   10 km. 15 zastávek

Trasa :   okružní, Polička Tylův dům

Kategorie: stezky


Komentáře jsou uzavřeny.